Site overlay Logo
 image

 

Информация за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679

 

 От 25.5.2018 г. се прилага Общият регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, известен още като GDPR, който допълня и изяснява рамката за защита на субектите на данни по отношение на обработката на лични данни в Европейския съюз. Тирбул ЕАД по отношение на личните данни, спазва GDPR в контекста на своята дейност и обхват и предприема съответните технически и организационни мерки за ефективна защита на личните данни, в съответствие с GDPR.

Администратор - контактна информация

Тирбул ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, има следните данни за контакт:

Адрес:            Тирбул ЕАД

ул. Керамика 10

8800 Сливен, България

телефон:          ++359 44 624464           

E – mail:        [email protected]

             

Какви лични данни обработва Тирбул ЕАД и как?

Личните данни, събрани и обработвани от Тирбул ЕАД, са ограничени до тези, необходими за конкретната и ясно дефинирана цел и конкретното правно основание, за всяко обстоятелство.

В този контекст обработването, което се извършва, се отнася до личните данни, които предоставяте на Тирбул ЕАД, когато посещавате нашите официални уебсайтове или нашите съоръжения, когато използвате нашите услуги или взаимодействате с нас, например чрез изпращане на контактна форма, както и когато има договорни отношения.

Такива лични данни са:

·         Данни за комуникация (име, пощенски адрес, телефонни номера, адрес на електронна поща).

·         CV

·        Данни и фактури на клиенти (идентификационен номер на фирмата, фирмен формуляр, идентификационен документ, имейл, държава, домашен адрес, улица, град, факс, телефони) банкови сметки (номер на сметка, IBAN))

·         Данни и фактури на производители и доставчици (идентификационен номер на фирмата, фирмен формуляр, идентификационен документ, имейл, държава, домашен адрес, улица, град, факс, телефони) банкови сметки (номер на сметка, IBAN))

·         Данни за посетителите в нашите помещения (име, идентификационен документ)

·         Видео кадри на входа на съоръженията и производствените площи, работещи в съответствие с приложимото законодателство.

В случай, че обработката се основава на съгласие, Тирбул ЕАД следва всички съответни процедури, предоставени от GDPR.

 

Цел и законност на обработката

Личната информация се събира в съответствие с GDPR и приложимото законодателство, в началото на връзката ви с компанията или по-късно, и се обработва на правна основа:

·   съгласие за обработка на вашите лични данни за една или повече конкретни цели

·         за изпълнение на договор

·         за изпълнение на нашите правни задължения

·         за защита на вашите интереси или тези на друго лице

·         за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес

·         за целите на нашите законни интереси,

Тирбул ЕАД може да обработва вашите лични данни за следните цели на правно основание:

1.    Съгласие за обработка на вашите лични данни за една или повече конкретни цели

·         За да Ви идентифицираме и комуникираме с Вас

2.    За изпълнение на договор

·    За комуникация по време на подготовка на договор или изпълнение на договора

3.    За изпълнение на нашите правни задължения

·         Да изпълним задълженията си, наложени от действащото законодателство, спрямо нашите потребители, производители и персонал.

·         Да изпълним задълженията си съгласно приложимото законодателство за разкриване на публични органи

4.    За защита на вашите интереси или тези на друго лице

·         За безопасността на нашите клиенти, посетители и персонал

5.    За изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес

·  За да запазим качеството и безопасността на продуктите, които произвеждаме

6. За целите на нашите законни интереси, като:

• Да развиваме и подобряваме нашите услуги чрез вашите дейности и интереси.

• Управление на жалби

• За защита и сигурност на нашите ИТ системи

• За защита и безопасност на нашите съоръжения.

• Предотвратяване на незаконни дейности и осигуряване безопасността на клиентите, посетителите и персонала, включително чрез системата за видеонаблюдение, работеща в съответствие с приложимото законодателство.

 

Кои са получателите на моите лични данни?

Персоналът на Тирбул ЕАД има достъп до вашите лични данни по време на изпълнение на задълженията, възложени им от компанията като администратор.

От Тирбул ЕАД може да се изисква или има право да разкрива вашите лични данни на редица трети страни като:

·         Публичните власти

·         Независими власти

·         Компании за поддръжка на информационни системи.

·         Охранителни компании и доставчици на системи за сигурност

при условие, че поверителността и принципите за защита на личните данни винаги се спазват.

Тирбул ЕАД не споделя информация с други трети страни, освен ако не е получено вашето съгласие.

 

Колко дълго се съхраняват данните ми?

Тирбул ЕАД запазва личните ви данни за период, определен от приложимите правни и регулаторни рамки.

В случай на договор личните данни се съхраняват десет (10) години след изтичане на договора. Ако има висящи съдебни спорове по този договор, срокът на съхранение се удължава до над двадесет години, до неотменимо съдебно разпореждане

В случаите, когато обработката се основава на съгласие, срокът на съхранение се определя, както следва:   

·      В случай, че вашето съгласие се отнася до комуникацията за оферти, нови продукти и търгове, Тирбул ЕАД запазва личните ви данни за една година от датата на кандидатстване.

    В случай че съгласието се отнася до запазването на автобиографията, която да бъде преразгледана за бъдещи работни места, Тирбул ЕАД запазва личните ви данни за една година от датата на изпращане на автобиографията.

В случай на видео, което записва вашето влизане-излизане в нашите помещения, данните се запазват за период от 15 дни.

 

Какво представляват бисквитките (cookies) и защо се събират от Тирбул ЕАД?

За да работи сайтът ни правилно, понякога можем да поставим малка част от данните, известни като „бисквитка“, на вашия компютър или мобилно устройство. „Бисквитката“ е текстов файл, който се съхранява от уеб сървър на компютър или мобилно устройство. Съдържанието на бисквитка може да бъде извлечено или прочетено само от сървъра за бисквитки. Текстът в бисквитка обикновено се състои от идентификатори, имена на сайтове и някои числа и знаци. Бисквитките са уникални за браузърите или мобилните приложения, които използвате, и позволяват на сайтовете да съхраняват данни, например вашите предпочитания.

Можете да видите политиката ни относно бисквитките тук

 

Как се защитават личните ми данни

В Тирбул ЕАД работим ежедневно, за да гарантираме, че личните данни, които получаваме:

·         Се обработват се по законен, справедлив и прозрачен начин

·         Се събират единствено за конкретни и законни цели

·         Са адекватни, свързани с целта, за която ги събираме и са ограничени до необходимото

·         Са точни и актуални

·         Се съхраняват изключително за определения срок и не повече

·         Се обработват по начин, който гарантира необходимата сигурност на личните данни

 

Правата ми като субект на данни

Ø  Достъп

Можете по всяко време да бъдете информирани от нас и да получите достъп до личните ви данни, които притежаваме.

Ø  Коригиране

Имате право да се свържете с нас, за да коригираме неточните или непълни данни.

Ø  Изтриване

Ако по закон не сме задължени да поддържаме данните, които съхраняваме и са свързани с вас, можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.

Ø  Пренос на данните

Можете да ни помолите да препратим вашите данни на друга организация

Ø  Правото да възразите и ограничите обработването

В случай че не сте съгласни с начина, по който обработваме вашите лични данни, можете да поискате прекъсване или ограничаване на обработката

Ø  Право да оттеглите съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни по всяко време.

Тирбул ЕАД ще положи всички усилия да отговори на вашето искане без забавяне и във всеки случай в рамките на един месец от получаването му. Този период се удължава с още два месеца, ако е необходимо, като се вземе предвид сложността на заявката и броя на заявките. Тирбул ЕАД ще ви информира за това удължаване в рамките на един месец от получаването на искането и за причините за забавянето. Ако сте подали заявката по електронен път, актуализацията се предоставя, ако е възможно, по електронен път, освен ако не поискате друго.

В случай, че Тирбул ЕАД удовлетвори вашата заявка (a) да ограничи обработката на вашите данни; или (б) да прекрати обработката на вашите данни; или (в) да изтри данните Ви от архивите на компанията и ако те са необходими за подготовката или продължаването и изпълнението на договор, тогава или прекратяването на съответния договор от Вас, или невъзможността да обработим Вашата заявка се подразбират автоматично.

Тирбул ЕАД във всеки случай има право да откаже удовлетворяването на вашето искане за ограничаване на обработването или изтриването на вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за основаване, упражняване или подкрепа на законни права или за изпълнение на задължения.

Горепосочените услуги се предоставят безплатно. Ако обаче вашите претенции са явно неоснователни, прекомерни или повтарящи се, Тирбул ЕАД може или да наложи разумна такса, да ви информира или да откаже да отговори на тях.

За да упражните правата си натиснете тук

 

Оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на вашето съгласие не засяга легитимността на обработката, която преди се е основавала на него и е направена преди оттеглянето му.

Въпроси относно защитата на лични данни

 

Ако имате въпроси относно защитата на вашите данни, можете да изпратите имейл на [email protected] и ние ще ви отговорим възможно най-скоро и не по-късно от един месец.

 

Орган за защита на личните данни

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни (www.dpa.bg) който е компетентният надзорен орган за защита на основните права и свободи на физическите лица по отношение на обработването на техните лични данни, ако смятате, че вашите права са нарушени по някакъв начин.

Съветваме ви да прочетете Политика за поверителнот и защита на личните данни

 

 

Свържи се с нас

Пиши ни и обещаваме да се свържем с теб възможно най-бързо.

телефон/факс: 02/9995280

X

X
Susteinability Popup
X